Kalendarium

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

31.05.2022 · Packaging [R]evolution, Warszawa

31.05-01.06.2022 · Packaging Innovations, Warszawa

22-23.06.2022 · PCI Days, Warszawa

27-29.09.2022 · FachPack, Nürnberg

Przyszłość na zielono. Oddziaływanie etykiet samoprzylepnych na środowisko naturalne

Robert Taylor, dyrektor ds. ochrony środowiska Dywizji Materiałów Zaawansowanych Technicznie w firmie UPM Raflatac.
Ocena cyklu życia to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia negatywnego wpływu produktów na środowisko naturalne. Stosowana przez firmę UPM Raflatac metoda Life Cycle Assessment (LCA) pozwala na wnikliwe oszacowanie wpływu produktu lub procesu na środowisko naturalne w ciągu całego cyklu eksploatacji. Proces oceny polega na gromadzeniu informacji na temat zużycia surowców naturalnych oraz energii, a następnie przekształcaniu ich w dane dotyczące odpadów i zanieczyszczeń powietrza, wody oraz gleby. Efektem działań związanych z wdrożeniem metody LCA w praktyce są informacje na temat dostępnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, które przekazywane są drukarniom etykiet oraz użytkownikom końcowym.

 

Robert Taylor

UPM Raflatac

 

W zależności od rodzaju wpływu wywieranego na środowisko naturalne, uzyskane dane są przypisywane do następujących kategorii: potencjał przyczyniania się do efektu cieplarnianego (emisja dwutlenku węgla), eutrofizacja (powoduje przyspieszony wzrost glonów), powstawanie ozonu w wyniku przemian fotochemicznych (związane ze smogiem) oraz zakwaszanie (powodujące kwaśne deszcze). Pozostałe kategorie, które można wykorzystać w procesie oceny, dotyczą wyczerpywania zasobów wodnych (tzw. ślad wodny) oraz zapotrzebowania na energię. Podczas wdrażania metody LCA firma UPM Raflatac w pełni bazowała na doświadczeniach i możliwościach wewnątrzzakładowych, co pozwoliło uzyskać dane na temat oddziaływania naszych produktów na środowisko naturalne. Opracowana przez nas kompleksowa strategia ecodesign skupia się na środowisku naturalnym nie tylko w kwestii procesów produkcyjnych, ale również wykorzystywanych technologii.

 

Zagrożenia branży etykiet

Ocena cyklu życia to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia negatywnego wpływu produktów na środowisko naturalne. Przeprowadzone przez nas w tej dziedzinie badania niezmiennie wskazywały dwa „zagrożenia środowiskowe” w całym cyklu eksploatacji. Są to etapy, podczas których negatywny wpływ na środowisko naturalne jest najwyższy. To właśnie na nich należy się skupić w trakcie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Pierwsze z nich obejmuje dobór surowców naturalnych oraz wydajność ich wykorzystania. Drugie dotyczy rozwiązań w kwestii utylizacji odpadów. Podkreśla to konieczność rozszerzenia zakresu oceny o rozwiązania dotyczące ich zniszczenia, które obecnie nie są brane pod uwagę. Co ciekawe, procesy związane z transportem i produkcją nie są głównymi czynnikami branymi pod uwagę podczas oceny.

 

Z danych UPM Raflatac wynika, że dzięki zastosowaniu cieńszego laminatu Retail Eco Fit PEFC zamiast standardowego papieru Thermal Eco 200 oraz podkładu HG65, uzyskamy zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 15 proc. oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 18 proc.

Dobór odpowiednich surowców

Dotychczasowe wyniki badań wykazały niższą emisję dwutlenku węgla w przypadku produktów papierowych wytwarzanych przy wykorzystaniu surowca naturalnego pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, niż w przypadku materiałów foliowych produkowanych z nieodnawialnych tworzyw sztucznych zawierających substancje ropopochodne. Z drugiej strony, materiały foliowe uzyskały nieco lepsze wyniki w innych kategoriach oddziaływania na środowisko, takich jak potencjał tworzenia ozonu w wyniku przemian fotochemicznych (photochemical ozone creation potential – POCP) oraz zakwaszanie. Szczególnie w sytuacji, gdy podkłady są poddawane procesowi recyklingu zamiast składowania czy spalania. Należy jednak zachować ostrożność, porównując papier i folię, ponieważ o wyborze materiału często decydują fizyczne i estetyczne wymogi dotyczące przetwarzania etykiet oraz zastosowań końcowych. Wiedza na temat określonych typów materiałów oraz możliwość określenia zagrożeń środowiskowych, które występują na początku i na końcu procesu eksploatacji, sprawiła, że metoda LCA stała się jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w procesach odnawiania naszych produktów i usług, oraz podczas projektowania ekologicznych rozwiązań. Wytwarzanie surowców naturalnych jest jednym z głównych czynników, który przyczynia się do wzrostu oddziaływania w niemal wszystkich kategoriach dotyczących obciążenia środowiska naturalnego. W związku z tym, w ramach naszej procedury odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów, proces wyboru dostawców materiałów foliowych opiera się na informacjach dotyczących emisji dwutlenku węgla już na samym początku procesu eksploatacji.

 

Utylizacja etykiet

W przypadku rozwiązań dotyczących niszczenia odpadów skupiono się nie na składowaniu, ale na korzyściach płynących z recyklingu podkładu typu Glassine z silikonem. Składowanie odpadów stanowi obecnie poważne wyzwanie dla wielu producentów etykiet oraz użytkowników końcowych. Wyniki naszych badań LCA wskazują, że poddanie procesowi recyklingu podkładu HG65 zmniejsza emisję dwutlenku węgla nawet o 40 proc. Dotychczas poddawanie podkładów procesowi desilikonizacji stanowiło spory problem. Firma UPM zapewnia odbiór zużytych podkładów oraz ponowne ich wykorzystanie w procesach produkcji papieru – przyjazne dla środowiska rozwiązanie w zakresie recyklingu w „zamkniętej pętli”. Zastosowanie cienkiego polipropylenowego podkładu ProLiner PP30 pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko na kliku etapach eksploatacji materiałów etykietowych – oszczędność surowców naturalnych, kosztów transportu oraz większa wydajność podczas przetwarzania etykiet. Pod koniec procesu użytkowania podkład PP łatwo poddać procesowi recyklingu, co pozwala otrzymać surowiec, który można ponownie wykorzystać do produkcji. Ponadto jest on objęty programem zarządzania odpadami RafCycle.

 

Zielone wnioski

Wdrożenie oceny LCA, która powstała w oparciu o normy ISO, pozwala naszym specjalistom na obliczenie poziomu oddziaływania produktów na środowisko naturalne, ustalenie korzyści płynących ze stosowania różnych materiałów etykietowych oraz określenie rozwiązań dotyczących utylizacji odpadów. To doskonałe źródło informacji dla użytkowników końcowych, którzy wykorzystują je do tworzenia rozwiązań pozwalających na zmniejszenie rozmiarów opakowań oraz negatywnego wpływu produktów na środowisko naturalne w takich kategoriach, jak emisja dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia wody, energii oraz rozwiązania dotyczące utylizacji odpadów. Najważniejszą korzyścią wynikającą z zastosowania metody LCA jest wniosek, że mierzenie wpływu wybranych przez nas rozwiązań, w połączeniu z odpowiednią metodologią, pozwoli nam w przyszłości na opracowanie jeszcze lepszych rozwiązań z myślą o środowisku naturalnym.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Wartość produktu a opakowanie

 

Często idzie w parze, iż wartość produktu wyraża się w jego opakowaniu. Ale czasami opakowanie staje się również przesadnym twierdzeniem o wartości, którego produkt nie może faktycznie spełnić. Oznacza to, że szczególnie drogie produkty próbują powiedzieć coś o swojej wartości poprzez swoje opakowanie a także cenę. Ponadto w naszym świecie jest wiele rzeczy, których nie dostrzegamy. Dlatego produkty posługują się różnymi znakami, po których możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z rzeczami wartościowymi.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty