Kalendarium

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

15-17.03.2022 · ICE Europe, CCE International, Monachium

26-29.04.2022 · LABELEXPO, Bruksela

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

24-27.05.2022 · Plastpol, Kielce

Czynnik cywilizacyjno-twórczy. I. Kongres Przemysłu Opakowań.

Polska Izba Opakowań, organizacja samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży opakowań, zrzeszająca producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do pakowania oraz firmy, instytucje i organizacje powiązane z tym przemysłem, organizuje 9 października 2012 roku, w Poznaniu, I. Kongres Przemysłu Opakowań.

 

Wacław Wasiak

Polska Izba Opakowań

 

W trakcie międzynarodowego szczytu opakowaniowego, zorganizowanego 3 lata temu w Moskwie z okazji wystawy ROSUPAK, rozważano rolę opakowania w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Część uczestników twierdziła, iż opakowanie jest produktem cywilizacji, zaś część, że to ważny czynnik procesu rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata.

Na koniec tej interesującej dyskusji uznano, że w równym stopniu, poprzez swoje funkcje i powszechność zastosowania, spełnia rolę czynnika „cywilizacyjno-twórczego”, będąc jednocześnie produktem tego procesu. Życie zdaje się potwierdzać tę tezę. Stąd m.in. w misji Światowej Organizacji Opakowań tak sformułowano zadania dla tych, którzy opakowania projektują i produkują: „Lepsza jakość życia przez lepsze opakowania dla większej liczby ludzi”.

 

Milczący sprzedawca

Trudno przecenić rolę marketingowo-promocyjną i reklamową opakowania w procesie pozycjonowania danego wyrobu (produktu) na rynku. Istnieją również pojemniki aktywne i inteligentne – reagujące na destrukcyjne procesy zachodzące w zapakowanym produkcie, przedłużające okres „ważności”, czy nawet – w przypadku opakowań dla leków – przypominające o terminie przyjęcia specyfiku. Warto o tym mówić, aby „odczarować” powszechnie panującą opinię o opakowaniach, jako li tylko uzupełniającym dodatku do produktu. Stąd różnorakie inicjatywy i działania Polskiej Izby Opakowań na rzecz upowszechniania wiedzy o opakowaniach, ich roli i znaczeniu w życiu każdego z nas. Temu służy m.in. ustanowienie „Dnia Opakowań”, a także najnowsza inicjatywa w sprawie organizacji Kongresu Przemysłu Opakowań.

Bowiem to przemysł dostarcza opakowań. Od jego zdolności wytwórczych zależą jakość i powszechność dobrych opakowań. Warto zatem znaleźć czas na refleksję, jak wygląda obecnie ten przemysł, jakie ma perspektywy, jakie są uwarunkowania jego dalszego rozwoju? Pytań nasuwa się wiele. Mają one sens wówczas, kiedy chcemy i potrafimy na nie odpowiedzieć, aby projektować dalsze działania. Stąd pomysł organizacji Kongresu Przemysłu Opakowań, rozumianego jako okazję do takiej refleksji. Zwłaszcza w naszych krajowych warunkach. Trzeba bowiem wiedzieć, że przemysł opakowań w Polsce w ostatnich 20-25 latach uczynił ogromny postęp. Jego potencjał i produkt, tak w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, zwiększyły się kilkukrotnie. Polski rynek skutecznie stawia czoła konkurencji i coraz lepiej zaspokaja potrzeby społeczeństwa i gospodarki na opakowania. Jednak zmieniające się i stale rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne dla ludzi i środowiska opakowania o nowych funkcjach określa nowe zadania i oczekiwania wobec projektantów i producentów.

 

Opakowaniowa monografia

Na Kongresie przewidziano referaty i wystąpienia oceniające stan krajowego przemysłu opakowań oraz potrzeby rozwojowe branży. Stąd też w kongresowych wystąpieniach omówione zostaną nowe technologie i materiały będące odpowiedzią na potrzeby rynku. Wiele uwagi uczestnicy poświęcą zagadnieniom regulacji i legislacji, bowiem akty normatywne, nie tylko w sferze prawa gospodarczego, ale także wymagań, jakie spełniać powinny opakowania (również z punktu widzenia bezpieczeństwa dla człowieka i środowiska), determinować będą w dużym stopniu rozwój i funkcjonowanie przemysłu opakowań.

Zamiarem organizatorów jest opracowanie raportu zawierającego opinie, wnioski i postulaty przedstawicieli przemysłu opakowań pod adresem władz, mających wpływ na sferę regulacji oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Kongresowi towarzyszyć będzie doniosłe wydarzenie wydawnicze – publikacja monografii: „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”. W monografii, na którą złożą się kongresowe referaty i wystąpienia, będą rozdziały poświęcone współpracy nauki z przemysłem opakowań, wymaganiom stawianym opakowaniom, najnowszej historii polskiego przemysłu opakowań oraz ofercie firm opakowaniowych. W monografii znajdzie się również rozdział poświęcony nowym, biodegradowalnym materiałom opakowaniowym, a także ochronie praw własności intelektualnej w branży opakowań. Zagadnienia te będą także tematem kongresowych wystąpień.

Zapraszamy do udziału w Kongresie. Szczegółowych informacji o warunkach uczestnictwa w Kongresie oraz o formie i procedurze zgłaszania uczestnictwa udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań (biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel. 22-842-20-11 w 46, 56, 64 oraz 22-651-83-94). Formularz zgłoszenia jest do pobrania na portalu Izby – www.pio.org.pl.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Moc Prawdziwej Przyjaźni

Przyjaźń to coś czego nie nauczą Cię w szkole, a jeśli sam nie nauczyłeś się czym jest przyjaźń, to niczego się nie nauczyłeś.

 

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi bezinteresownie. Przyjaciel to osoba, z którą możemy być szczerzy. Przy nim możemy też myśleć głośno. Jeden lojalny przyjaciel jest warto dziesięciu tysięcy krewnych. Suzanne Degges-White, przewodnicząca Wydziału Doradztwa....

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty