Gospodarka obiegu zamkniętego

Polska Izba Opakowań, skupiająca w większości producentów opakowań, podejmuje szereg inicjatyw i działań na rzecz wspierania przedsiębiorców i rozwoju branży opakowań. Do ważniejszych zaliczyć należy troskę o warunki sprzyjające przedsiębiorczości, budowaniu pozycji na rynku oraz doskonaleniu procesów wytwarzania, jako istotnego elementu konkurencyjności.

 

Tegoroczna edycja Kongresu Przemysłu Opakowań poświęcona zostanie problematyce dostosowywania się przemysłu opakowań do współczesnych wyzwań.

 

Ważna rola w działaniach na rzecz wykorzystania osiągnięć nauki i techniki, wspierania przedsięwzięć innowacyjnych oraz edukacyjnego wspomagania firm przypisywana jest organizowanemu co dwa lata Kongresowi Przemysłu Opakowań, który poświęcony jest określonym, uznanym za ważne w danym czasie, problemom dotyczącym przemysłu opakowań. Tegoroczna edycja tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 2-3 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, poświęcona zostanie problematyce dostosowywania się przemysłu opakowań do wymagań i wyzwań, jakie wynikają z transformacji polskiej gospodarki do warunków gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

 

Konieczna transformacja

Mówiąc o transformacji przemysłu opakowań do warunków gospodarki o obiegu zamkniętym, należy mieć na uwadze swoistą transformację w dotychczasowej mentalności tworzenia i wytwarzania opakowań. To bardzo trudne zadanie, którego realizacja oznacza wielkie szanse dla „cywilizacji” opakowań, ale także trudności i zagrożenia. Najbardziej groźna jest konieczność wyrzeczeń, oznaczających w wielu sytuacjach konflikt interesów, jak choćby ograniczenie udziału w rynku opakowań z ropopochodnych tworzyw sztucznych. Dostosowanie opakowań do ery GOZ powinno odbywać w ścisłym kontakcie z technologami przywracania zużytego opakowania do ponownego „życia” w formie nowego surowca, materiału lub źródła energii. Stąd w programowym zamyśle organizowanego Kongresu poświęconego transformacji przemysłu opakowań do warunków GOZ, przewidziano udział przedstawicieli firm zajmujących się projektowaniem opakowań oraz organizowaniem systemu szeroko rozumianego odzysku opakowań, a więc zbiórki, selekcji i recyklingu, a także systemu przywracającego wykorzystane opakowanie do ponownego użytku.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Lockdown…

 

Pisząc editorial do ostatniego wydania PACKAGING POLSKA, świat był „normalny” as usual. Wszyscy przygotowywali się do targów LogiMat w Stuttgarcie, Packaging Innovations w Warszawie czy interpack i drupa w Düsseldorfie. Kilka dni później nastąpiły reakcje na restrykcje rządów wielu państw w Europie. LogiMat odwołany, interpack przełożony, drupa przełożona, a niezliczone wydarzenia musiały podporządkować się oficjalnym zakazom.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty