Kalendarium

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

31.05.2022 · Packaging [R]evolution, Warszawa

31.05-01.06.2022 · Packaging Innovations, Warszawa

22-23.06.2022 · PCI Days, Warszawa

27-29.09.2022 · FachPack, Nürnberg

Nowość: Signature Evo

W przyszłości nowe rozwiązanie opakowaniowe zostanie rozszerzone o dodatkowe opcje, takie jak Signature Evo 100 - w pełni barierowe rozwiązanie dla aseptycznych opakowań kartonowych, w 100% oparte na odnawialnych materiałach pochodzenia leśnego.

© SIG

Firma SIG wprowadziła na rynek Signature Evo, nową barierową strukturę opakowaniową, przeznaczoną do produkcji aseptycznych opakowań kartonowych, która nie zawiera aluminium. Rozwiązanie jest rozszerzeniem zrównoważonego portfolio Signature dla opakowań produktów wrażliwych na działanie tlenu, takich jak soki owocowe, nektary, mleko lub napoje roślinne.

 

Główne struktury opakowaniowe z portfolio Signature to Signature 100, Signature Full Barrier, EcoPlus oraz Signature Circular. Signature 100 i EcoPlus to pierwsze na świecie aseptyczne opakowania kartonowe bez aluminium, w 100 procentach połączone z odnawialnymi materiałami roślinnymi, zaprojektowane specjalnie dla producentów produktów mlecznych. Nie zawierają one warstwy aluminium, jednocześnie zapewniając zachowanie niezmienionego terminu przydatności do spożycia pakowanych produktów. Dzięki wyeliminowaniu warstwy barierowej z folii aluminiowej, wprowadzony na rynek w 2010 roku produkt combibloc EcoPlus zmniejszył ślad węglowy standardowego opakowania firmy SIG o 27%. Z kolei wprowadzony w 2017 roku Signature 100 oferuje o 58% niższy ślad węglowy dzięki powiązaniu polimerów ze 100% odnawialnymi materiałami pochodzenia leśnego.Rozszerzając naszą ofertę o Signature Evo robimy kolejny krok w kierunku tworzenia opakowań bez aluminium i podkreślamy naszą pozycję lidera w branży zrównoważonych innowacji- mówi Ali Kaylan, wiceprezes ds. innowacji w firmie SIG.

 

Szeroki zakres zastosowań

Signature Evo zapewnia redukcję emisji dwutlenku węgla na podobnym poziomie, co opakowania combibloc EcoPlus, co zostanie potwierdzone w ocenie cyklu życia. Jak wszystkie opakowania oferowane przez producenta, nowe rozwiązanie jest w pełni przetwarzalne w istniejących strumieniach recyklingu. Dzięki właściwościom barierowym porównywalnym ze standardowymi kartonami aseptycznymi, które zawierają warstwę barierową z folii aluminiowej, struktura opakowaniowa Signature Evo zapewnia długotrwałą ochronę produktów wrażliwych na tlen bez konieczności chłodzenia. Rozwiązanie będzie początkowo wprowadzane na rynek w formacie combiblocMini, a następnie zostanie rozszerzony o inne formaty. Nadaje się zarówno do produktów niewrażliwych na tlen, takich jak mleko UHT, jak i do produktów wrażliwych, takich jak soki owocowe, nektary, mleko smakowe lub napoje roślinne.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Wartość produktu a opakowanie

 

Często idzie w parze, iż wartość produktu wyraża się w jego opakowaniu. Ale czasami opakowanie staje się również przesadnym twierdzeniem o wartości, którego produkt nie może faktycznie spełnić. Oznacza to, że szczególnie drogie produkty próbują powiedzieć coś o swojej wartości poprzez swoje opakowanie a także cenę. Ponadto w naszym świecie jest wiele rzeczy, których nie dostrzegamy. Dlatego produkty posługują się różnymi znakami, po których możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z rzeczami wartościowymi.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty