Kalendarium

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

31.05.2022 · Packaging [R]evolution, Warszawa

31.05-01.06.2022 · Packaging Innovations, Warszawa

22-23.06.2022 · PCI Days, Warszawa

27-29.09.2022 · FachPack, Nürnberg

Niedobory papieru w Europie

Według najnowszego raportu amerykańskiej grupy analitycznej Wood Resources International, inwazja Rosji na Ukrainę może w najbliższych miesiącach wywrzeć duży wpływ na światowy handel materiałów pochodzenia leśnego, co może spowodować niedobór produktów drukowanych, w tym m.in. opakowań. Organizacja Cepi podkreśla przy tym konieczność uniezależnienia się Unii Europejskiej od dostaw energii i materiałów opartych na paliwach kopalnych spoza jej terenów. Organizacja ma nadzieję spotkać się z Komisją Europejską, aby przedstawić swoje sugestie w tej sprawie.

© Photogenica

Członkowie WPCF (World Print & Communication Forum) przestrzegają przed obecnym kryzysem związanym z niedoborami papieru, który, jak podkreślają, będzie miał negatywny wpływ na dostawy produktów drukowanych we wszystkich sektorach światowej gospodarki. WPCF łączy stowarzyszenia poligraficzne z całego świata, w tym z Australii, Europy, Indii, Japonii, Nepalu, RPA, Korei Południowej, Sri Lanki i USA. Wiele z nich wskazuje na utrzymujące się problemy z dostawami i dostępnością papieru.

 

Jak twierdzi WPCF, obecnie w większości krajów popyt na produkty drukowane powrócił do poziomu sprzed pandemii, jednak klienci stoją obecnie w obliczu rosnących cen i niepewności związanej z dostawami papieru i tektury. „Trwający obecnie strajk skandynawskich papierni pogarsza sytuację nie tylko w Europie, ale także w innych krajach, takich jak USA. Zapasy firm poligraficznych nie wystarczą do zakończenia strajku, a drukarnie będą zmuszone poinformować swoich klientów o niemożności realizacji zamówień, co spowoduje duże straty finansowe nie tylko dla drukarni, ale także dla klienta końcowego. Pociągnie to za sobą niedobory wielu drukowanych towarów konsumpcyjnych oraz niektórych produktów, w tym żywności i artykułów medycznych, które nie będą mogły być wprowadzone na rynek z powodu braku opakowań. Sytuację dodatkowo pogarsza wojna w Ukrainie, która powoduje dodatkowe problemy z dostawami produktów dla tych producentów, którzy pozyskują drewno lub masę celulozową z Rosji lub Ukrainy” - podkreślają przedstawiciele WPCF. W tym samym czasie Cepi, Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego, wystosowała pismo do Komisji Europejskiej, w którym wzywa do uznania przemysłu papierniczego i celulozowego jako kluczowego dostawcę w europejskich łańcuchach wartości. Takie posunięcie pozwoli zapewnić pierwszeństwo dostawcom papieru i celulozy, jeśli chodzi o pomoc rządową i dostawy gazu. Interwencja ta, zdaniem organizacji, jest konieczna, aby utrzymać ciągłość dostaw dla kluczowych rynków - wiele papierni w całej Europie zamknęło produkcję z powodu rosnących kosztów energii. „Zielony Ład Komisji Europejskiej i cel neutralności węglowej netto do 2050 roku, który jest popierany przez Cepi, doprowadzi do wzrostu cen energii i kosztów emisji dwutlenku węgla. Wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje przyczynią się do pogłębienia tego trendu i dalszego wzrostu cen energii, które już dziś osiągnęły bardzo wysoki poziom” - podkreśla organizacja. Według Cepi, spowolnienie produkcji w europejskich papierniach zagraża miejscom pracy ponad 4 milionów osób i może pogłębić niedobory w łańcuchu dostaw materiałów papierniczych i celulozowych, co spowoduje zakłócenia w dostawach produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność oraz produkty farmaceutyczne.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Wartość produktu a opakowanie

 

Często idzie w parze, iż wartość produktu wyraża się w jego opakowaniu. Ale czasami opakowanie staje się również przesadnym twierdzeniem o wartości, którego produkt nie może faktycznie spełnić. Oznacza to, że szczególnie drogie produkty próbują powiedzieć coś o swojej wartości poprzez swoje opakowanie a także cenę. Ponadto w naszym świecie jest wiele rzeczy, których nie dostrzegamy. Dlatego produkty posługują się różnymi znakami, po których możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z rzeczami wartościowymi.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty