Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

UPM Raflatac liderem zrównoważonego rozwoju

UPM Raflatac nadal będzie rozwijać nowe, proekologiczne rozwiązania w zakresie materiałów etykietowych, które pozwalają markom osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, na przykład dzięki wykorzystaniu materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, bądź też zamknięciu pętli dzięki rozwiązaniom zwiększającym możliwość recyklingu lub ponownego wykorzystania opakowań. Ponadto firma będzie kontynuować wysiłki zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych.

© UPM Raflatac

Firma UPM Raflatac osiągnęła znaczący postęp w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki tworzywami sztucznymi. Postęp ten został zaprezentowany i szczegółowo opisany w raporcie New Plastics Economy Global Commitment 2021 Progress Report Fundacji Ellen MacArthur i Programu Środowiskowego ONZ (UNEP). Jak podkreślono w raporcie, firma UPM Raflatac kontynuowała rozwój produktów z portfolio SmartChoice i SmartCircle oraz zwiększyła ich sprzedaż. Materiały etykietowe SmartChoice zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć zużycie materiałów i promować wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów odnawialnych. Z kolei rozwiązania z oferty SmartCircle wspierają recykling i ponowne wykorzystanie opakowań, a tym samym promują gospodarkę obiegową.

Redukcja ilości opakowań z tworzyw sztucznych jest jednym z głównych priorytetów działalności dla UPM Raflatac. Dzięki optymalizacji zużycia surowców do produkcji folii firmie udało się zredukować ich ilość o ponad 450 ton. Firma UPM Raflatac posiada w swojej ofercie produkty zaprojektowane z myślą o optymalizacji surowców, takie jak np. materiały etykietowe PP Lite, choć zasada ta stosowana jest również w produkcji materiałów w asortymencie podstawowym. Ponadto firma wspiera przejście na materiały odnawialne poprzez rozszerzanie i promowanie swojej oferty produktów RAFNXT+, jak również produktów z tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego. Firma rozwinęła także usługę recyklingu odpadów etykietowych RafCycle, która obecnie obejmuje 250 partnerów na całym świecie. Oprócz tego jest także członkiem konsorcjum branżowego CELAB (Creating the Circular Economy for Labeling), które zajmuje się recyklingiem odpadów w branży etykiet samoprzylepnych.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Fakty i Liczby…

Na początku maja tego roku, po sześciu latach bezkrólewia, ponownie odbędą się targi interpack. W tym czasie Świat nie tylko zmienił się, ale jest już inny. Oprócz koronawirusa, konfliktów, wojen i środowiska, jeden temat jest bardzo aktualny: rosnąca populacja na tej planecie. Indie wyprzedziły już Chiny z ilością 1,4 miliarda obywateli. Oznacza to, że coraz więcej osób potrzebuje żywności, najlepiej w dobrych opakowaniach. Produkcja żywności stanowi tak samo gorący temat dyskusji jak i temat środowiska czy ruchu samochodowego.

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty