Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Wyniki analizy LCA. Potencjał opakowań elastycznych

© BASF

BASF opublikował wyniki badania dotyczącego oceny cyklu życia (LCA) poliamidów wykorzystywanych w opakowaniach sera mozzarella, wytwarzanych z surowców odnawialnych lub pozyskanych w chemicznym recyklingu. W wyniku analizy LCA okazało się, że wielowarstwowe opakowanie elastyczne ze zrównoważonych surowców ma najwyższy potencjał redukcji emisji CO2.

 

W badaniu LCA zrecenzowanym przez panel ekspertów porównywano różne formaty opakowań i surowce wykorzystywane do ich produkcji. Pochodzenie surowców jest przypisywane poszczególnym rodzajom tworzyw na podstawie certyfikowanego bilansu masy, a w badaniu porównywano elastyczne wielowarstwowe opakowania z takimi samymi opakowaniami wytwarzanymi z surowców kopalnych. Badaniu poddano także sztywne opakowanie mozzarelli wytwarzane z surowców kopalnych. „Dzięki przeprowadzonemu badaniu lepiej zrozumieliśmy oddziaływanie środowiskowe zarówno formatu opakowania, jak i źródła surowca w całym cyklu życiowym opakowania mozzarelli” powiedział Paul Neumann z New Business Development & Sustainability Polyamides Europe w BASF.

Przewaga opakowań elastycznych

Parametry środowiskowe opakowania w dużej mierze zależą od jego formatu. Okazuje się, że opakowania złożone ze sztywnej tacki monopolipropylenowej i wieczka z wielowarstwowej folii mają największe potencjalne oddziaływanie środowiskowe niemal we wszystkich kategoriach w porównaniu z elastycznym opakowaniem wielowarstwowym. Takie ustalenia wskazują na możliwe korzyści ze stosowania elastycznych opakowań, do produkcji których zużywane jest znacznie mniej surowca, co przekłada się na mniej odpadów opakowaniowych. Do materiałów poddanych analizie LCA należały między innymi poliamidy Ultramid Ccycled BASF, wytwarzane zrównoważonymi metodami z wykorzystaniem surowców pochodzących z chemicznego recyklingu i których zawartość jest ustalana według metody bilansu masy, a także Ultramid BMBcert, czyli tworzywa wytwarzanego z surowców odnawialnych i łączonego z polietylenem. Wyniki badań wskazują na możliwość znacznego zmniejszenia oddziaływania na środowisko, w tym zwłaszcza poprzez ograniczenie emisji CO2, w przypadku stosowania elastycznych wielowarstwowych opakowań z dużym udziałem surowców odnawialnych lub odzyskanych w drodze chemicznego recyklingu. Przeanalizowano także efekty stosowania różnych rozwiązań technicznych i metod, takich jak korzystanie z „zielonej” energii elektrycznej oraz recykling chemiczny i mechaniczny na zakończenie cyklu życia produktu.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Fakty i Liczby…

Na początku maja tego roku, po sześciu latach bezkrólewia, ponownie odbędą się targi interpack. W tym czasie Świat nie tylko zmienił się, ale jest już inny. Oprócz koronawirusa, konfliktów, wojen i środowiska, jeden temat jest bardzo aktualny: rosnąca populacja na tej planecie. Indie wyprzedziły już Chiny z ilością 1,4 miliarda obywateli. Oznacza to, że coraz więcej osób potrzebuje żywności, najlepiej w dobrych opakowaniach. Produkcja żywności stanowi tak samo gorący temat dyskusji jak i temat środowiska czy ruchu samochodowego.

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty