UPM Raflatac i WWF Polska. Razem dla środowiska

© UPM Raflatac i WWF Polska

UPM Raflatac współpracuje z WWF Polska od 2012 roku, wspierając działania Fundacji w kluczowych obszarach środowiskowych. Kiedyś była to ochrona rzek, dziś jest to wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonego zarządzania lasami.

Firma UPM Raflatac aktywnie rozwija nowe rozwiązania, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego i promować zrównoważone wykorzystanie materiałów odnawialnych. Nie jest jednak w stanie dokonać tego w pojedynkę. Dlatego UPM Raflatac współpracuje z wieloma organizacjami, z którymi dzieli wspólną wizję przyszłości opartej na działaniu obiegu zamkniętego materiałów. Jedną z nich jest właśnie organizacja WWF Polska, z którą współpraca skoncentrowana jest obecnie na dwóch obszarach. Pierwszym jest zmniejszenie, poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami, ilości odpadów opakowaniowych zanieczyszczających środowisko, drugim znalezienie innowacyjnych sposobów ochrony przyrody w Polsce i promowania zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

© UPM Raflatac

Odpady opakowaniowe

Ilość odpadów w Polsce rośnie z roku na rok. Odpady, które nie są poddawane recyklingowi, powodują szereg negatywnych konsekwencji, takich jak zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza, zwiększone emisje gazów cieplarnianych, pożary oraz niszczenie cennych przyrodniczo obszarów. Kolejnym wyzwaniem jest wszechobecność plastiku oraz mikroplastiku, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Według danych przedstawionym przez Parlament Europejski w 2018 roku każdego roku do oceanów trafia około 8 milionów ton plastiku, a około 150 milionów ton już unosi się na ich powierzchni. Tylko zmiana systemowa może wpłynąć na tę sytuację. Współpraca UPM Raflatac i WWF Polska skupia się na przeprojektowaniu opakowań i ograniczeniu odpadów opakowaniowych. Odbywa się to poprzez monitorowanie i konsultowanie rozwiązań pod względem zgodności z prawem krajowym w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego, z naciskiem na zamknięcie obiegu materiałów opakowaniowych, współpracę z przedsiębiorcami w celu określenia najlepszych praktyk i obszarów do rozwoju, a także edukowanie społeczeństwa, aby było częścią dobrej zmiany.

 

Ochrona przyrody

W Polsce najskuteczniejszą i najtrwalszą formą ochrony przyrody jest tworzenie parków narodowych. Zajmują one jednak zaledwie 1% powierzchni Polski. Ostatni park powstał ponad dwie dekady temu, a prawo jest tak skonstruowane, że założenie nowego parku jest niezwykle trudne. Dlatego WWF Polska i UPM Raflatac współpracują, aby rozwijać i promować ideę Prywatnych Obszarów Chronionych (POC). Są to tereny będące własnością podmiotów prywatnych (firm, organizacji, osób fizycznych), a głównym celem ich tworzenia jest ochrona przyrody. To bardzo dobry i skuteczny sposób wspierania krajowych systemów ochrony środowiska. Firma UPM Raflatac wspiera w szczególności takie działania jak mapowanie obszarów zdegradowanych, ale cennych z perspektywy przyrodniczej, tworzenie przewodnika - zbioru wytycznych dla prawidłowego zalesiania, tworzenie pakietu informacyjnego dla biznesu w tym zakresie.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Opakowania na „godzinę zero”

Przeprowadzka jest zabawna tylko w wieku 18 lat, kiedy masz torbę podróżną i plecak, ale nie w wieku średnim, kiedy masz 4 kartony z samymi patelniami, 250 par butów i osobną walizkę na kosmetyki.

Kiedy po 25 latach, w głowie tli się wizja przeprowadzki zawartości całego domu, rosną nadzieje na jej bezproblemowy przebieg. Zaplanowanie wszystkiego oraz spakowanie rzeczy na czas, a także pogodzenie jej z życiem codziennym, pracą oraz zaplanowanymi 7 miesięcy temu spotkaniami, to idealny plan. Nie ma nic gorszego niż to, że....

 

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty