Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Kalendarium

19-20.06.2024 · PCI Days, Warszawa

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

09-10.10.2024 · Packaging Innovations, Kraków

04-07.11.2024 · All4Pack, Paryż

13-15.11.2024 · TAROPAK, Poznań

Ważny krok ku transformacji

Eksperci z Polskiej Izby Opakowań doskonale zdają sobie sprawę z wagi i znaczenia wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Naturalną konsekwencją tej wiedzy jest podjęcie wyzwania, jakim jest upowszechnienie jej w środowisku projektantów, producentów i użytkowników opakowań. Na temat nowej strategii gospodarczego rozwoju rozmawiamy z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IV Kongresu Przemysłu Opakowań – Wacławem Wasiakiem.

O nowej strategii gospodarczego rozwoju opowiedział Czytelnikom PACKAGING POLSKA przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Kongresu Przemysłu Opakowań – Wacław Wasiak.


Packaging Polska: Polska Izba Opakowań 2 października organizuje Kongres poświęcony problematyce gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wiodący temat to transformacja przemysłu opakowań w kierunku GOZ. Co jest celem tego wydarzenia i jaka jest jego geneza?
Wacław Wasiak: Celem Kongresu jest zainicjowanie oraz wspieranie zmian w projektowaniu oraz w procesach wytwarzania opakowań służących zwiększeniu odzysku surowców i materiałów z odpadów opakowaniowych i ponowne ich wykorzystywanie. Tym samym zmniejszymy ilość odpadów i skalę ich destrukcyjnego wpływu na glebę, wodę i powietrze, a zatem na nasze zdrowie.
Od wielu lat zastanawiamy się, jak powstrzymać degradację naszej planety, wywołaną nadmierną konsumpcją zarówno zasobów będących darem natury, jak i zasobów i dóbr wytwarzanych przez człowieka. Konsumpcja jest procesem wytwarzania odpadów, z którymi nie potrafimy się uporać. Upatrujemy rozwiązania w nowym sposobie organizacji poprzez zmianę procesów wytwarzania tak, aby z jednej strony zmniejszyć zużycie wszelkich zasobów, natomiast z drugiej zlikwidować legalne i nielegalne składowiska odpadów zlokalizowanych na ziemi. Ten nowy sposób zaspokajania potrzeb naszej cywilizacji określono jako Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym. To co wprowadziliśmy do obiegu gospodarczego winno „krążyć”, zmieniając miejsce i sposoby wykorzystania. To oczywiście idealny model, niemożliwy do zrealizowania w pełnym zakresie. Jednak istnieje wiele możliwości jego zastosowania. Dotyczy to także sfery produkcji i konsumpcji opakowań.
W tym właśnie zawiera się cel i geneza IV Kongresu Przemysłu Opakowań. Mamy nadzieję, iż jego uczestnicy w trakcie kilkugodzinnych obrad określą realne kierunki działań oraz przedsięwzięcia, które dostosują zarówno konstrukcję opakowań, procesy ich wytwarzania oraz sposoby wykorzystania do GOZ. Ufam, iż będzie to ważny krok na drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

PP: Z jakim zainteresowaniem spotkała się inicjatywa organizacji Kongresu w środowiskach projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz wśród firm i instytucji zajmujących się zbiórką, selekcją odzyskiem opakowań oraz procesami przetwarzania odpadów opakowaniowych?
W.W.: Powiem krótko: zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. W ciągu kilku tygodni ponad 30 osób zadeklarowało gotowość opracowania referatów. Kilka firm, uznając ważność, celowość i aktualność tematu Kongresu, zadeklarowało finansowe wsparcie tego wydarzenia. Prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Przemysław Trawa, przyjął obowiązki Gospodarza Kongresu. Drukarnia Paw Druk oraz firma Papirus sfinansują wydanie monografii zawierającej referaty wygłoszone na Kongresie. Kilkanaście czasopism i portali internetowych podjęło się roli i obowiązków patronów medialnych. Dziesięć firm i instytucji wystąpi w charakterze partnerów merytorycznych Kongresu. Jest także decyzja Pani Minister Jadwigi Emilewicz o objęciu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Patronatu Honorowego nad Kongresem. Oczekujemy na decyzję w tej sprawie ze strony Ministerstwa Środowiska.

PP: Gratulujemy i życzymy licznego uczestnictwa w Kongresie. Zatem kiedy i gdzie będzie miało miejsce to wydarzenie?
W.W.: Kongres odbędzie się w dniu 2 października 2018 r., jako wiodące wydarzenie towarzyszące Międzynarodowym Targom Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK, które trwać będą od 1 do 4 października. Obrady toczyć się będą w Centrum Kongresowym MTP. Szczegółowy program dostępny jest na portalach Polskiej Izby Opakowań, TAROPAK-u oraz na portalach patronów medialnych. Warunkiem udziału jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty. Uczestnicy Kongresu otrzymają także zaproszenia na targi TAROPAK, co umożliwi zapoznanie się z ekspozycjami. Otrzymają monografię zawierającą kongresowe referaty, wezmą udział w uroczystej ceremonii zamknięcia Kongresu – Kongresowej Gali – organizowanej przez Gospodarza Kongresu – Międzynarodowe Targi Poznańskie. I najważniejsze – będą mieli okazję zapoznać się z problematyką GOZ, a także podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na ten temat.

PP: Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy, aby IV Kongres Przemysłu Opakowań stał się ważnym wydarzeniem służącym transformacji przemysłu opakowań w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Świat opakowań w Düsseldorfie...

Po ośmioletniej przerwie w organizacji drupy, już za kilka dni w Düsseldorfie odbędą się długo wyczekiwane targi. Ostatnie targi poligraficzne i papiernicze drupa (Messe für Druck und Papier) w 2016 roku bardzo intensywnie rozwinęły się w kierunku opakowań. W efekcie wszystkie opakowania trzeba wydrukować. Tendencja ta w tym roku jest kontynuowana, ponieważ branża poligraficzna i opakowaniowa uległa ogromnym zmianom. „Zwykły” druk...

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty