Co z tą dyrektywą?

Jak podkreślają przedstawiciele EuPC, niejasność przepisów dyrektywy SUPD jak również ich niejednolite wdrażanie w krajach europejskich może doprowadzić do poważnych rozbieżności w prawie pomiędzy poszczególnymi państwami.

© Photogenica

Stowarzyszenie EuPC (European Plastics Converters), reprezentujące środowisko europejskich przetwórców tworzyw sztucznych, wyraziło swoje zaniepokojenie faktem, że nie wszystkie państwa członkowskie UE wdrożyły dyrektywę Komisji Europejskiej dotyczącą tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUPD). Zdaniem organizacji może to spowodować niepożądany podział na rynkach wewnętrznych państw europejskich i ostatecznie negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój w branży opakowaniowej.

 

EuPC podjęło współpracę z essencia i Industrievereinigung Kunststoffverpackungen w celu oceny wdrożenia dyrektywy w państwach członkowskich UE. I choć termin wprowadzenia unijnych zakazów upłynął 3 lipca 2021 roku, niektóre państwa członkowskie nie dokonały żadnych zmian w obowiązującym prawie. Według EuPC jest to przede wszystkim spowodowane tym, że dyrektywa z 2019 roku została przyjęta w pośpiechu, podczas gdy większość ujętych w niej przepisów jest niejasna i wymaga interpretacji. Komisja Europejska opublikowała wprawdzie wytyczne dotyczące zakresu dyrektywy, ale zostały one wydane cztery miesiące przed upływem terminu, przy czym były one niejednoznaczne.

 

Poważne konsekwencje

Jako przykład EuPC podaje m.in. powolne wdrażanie unijnych zakazów dotyczących słomek do napojów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, tylko 11 państw członkowskich UE wprowadziło takie zakazy. Z kolei zakaz stosowania niektórych jednorazowych kubków do napojów wykonanych z EPS wszedł w życie zaledwie w pięciu krajach członkowskich. Organizacja skrytykowała również państwa członkowskie, które wprowadziły daleko idące lub ogólne zakazy, jak również własne regulacje dotyczące etykietowania. Za przykład podaje tutaj Francję, która od stycznia 2022 roku planuje wprowadzenie zakazu sprzedaży niektórych owoców i warzyw w opakowaniach z tworzyw sztucznych, co spotkało się zarówno z krytyką, jak i pochwałami ze strony przedstawicieli branży opakowaniowej. Według EuPC zagraża to integralności przepisów w branży opakowaniowej i wprowadza zamieszanie, uniemożliwiając osiągnięcie podstawowych celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

EuPC pozostaje dalej na straży terminowego wdrażania dyrektywy SUPD, choć jak dodaje, nie zgadza się z jej wieloma wymogami. W 2020 roku EuPC wystosowało list otwarty do Komisji UE, w którym opowiedziało się za odłożeniem w czasie dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią dodatkowe wymogi higieniczne dotyczące opakowań.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Opakowania na „godzinę zero”

Przeprowadzka jest zabawna tylko w wieku 18 lat, kiedy masz torbę podróżną i plecak, ale nie w wieku średnim, kiedy masz 4 kartony z samymi patelniami, 250 par butów i osobną walizkę na kosmetyki.

Kiedy po 25 latach, w głowie tli się wizja przeprowadzki zawartości całego domu, rosną nadzieje na jej bezproblemowy przebieg. Zaplanowanie wszystkiego oraz spakowanie rzeczy na czas, a także pogodzenie jej z życiem codziennym, pracą oraz zaplanowanymi 7 miesięcy temu spotkaniami, to idealny plan. Nie ma nic gorszego niż to, że....

 

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty