Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Kalendarium

19-20.06.2024 · PCI Days, Warszawa

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

09-10.10.2024 · Packaging Innovations, Kraków

04-07.11.2024 · All4Pack, Paryż

13-15.11.2024 · TAROPAK, Poznań

Co z tą dyrektywą?

Jak podkreślają przedstawiciele EuPC, niejasność przepisów dyrektywy SUPD jak również ich niejednolite wdrażanie w krajach europejskich może doprowadzić do poważnych rozbieżności w prawie pomiędzy poszczególnymi państwami.

© Photogenica

Stowarzyszenie EuPC (European Plastics Converters), reprezentujące środowisko europejskich przetwórców tworzyw sztucznych, wyraziło swoje zaniepokojenie faktem, że nie wszystkie państwa członkowskie UE wdrożyły dyrektywę Komisji Europejskiej dotyczącą tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUPD). Zdaniem organizacji może to spowodować niepożądany podział na rynkach wewnętrznych państw europejskich i ostatecznie negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój w branży opakowaniowej.

 

EuPC podjęło współpracę z essencia i Industrievereinigung Kunststoffverpackungen w celu oceny wdrożenia dyrektywy w państwach członkowskich UE. I choć termin wprowadzenia unijnych zakazów upłynął 3 lipca 2021 roku, niektóre państwa członkowskie nie dokonały żadnych zmian w obowiązującym prawie. Według EuPC jest to przede wszystkim spowodowane tym, że dyrektywa z 2019 roku została przyjęta w pośpiechu, podczas gdy większość ujętych w niej przepisów jest niejasna i wymaga interpretacji. Komisja Europejska opublikowała wprawdzie wytyczne dotyczące zakresu dyrektywy, ale zostały one wydane cztery miesiące przed upływem terminu, przy czym były one niejednoznaczne.

 

Poważne konsekwencje

Jako przykład EuPC podaje m.in. powolne wdrażanie unijnych zakazów dotyczących słomek do napojów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, tylko 11 państw członkowskich UE wprowadziło takie zakazy. Z kolei zakaz stosowania niektórych jednorazowych kubków do napojów wykonanych z EPS wszedł w życie zaledwie w pięciu krajach członkowskich. Organizacja skrytykowała również państwa członkowskie, które wprowadziły daleko idące lub ogólne zakazy, jak również własne regulacje dotyczące etykietowania. Za przykład podaje tutaj Francję, która od stycznia 2022 roku planuje wprowadzenie zakazu sprzedaży niektórych owoców i warzyw w opakowaniach z tworzyw sztucznych, co spotkało się zarówno z krytyką, jak i pochwałami ze strony przedstawicieli branży opakowaniowej. Według EuPC zagraża to integralności przepisów w branży opakowaniowej i wprowadza zamieszanie, uniemożliwiając osiągnięcie podstawowych celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

EuPC pozostaje dalej na straży terminowego wdrażania dyrektywy SUPD, choć jak dodaje, nie zgadza się z jej wieloma wymogami. W 2020 roku EuPC wystosowało list otwarty do Komisji UE, w którym opowiedziało się za odłożeniem w czasie dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią dodatkowe wymogi higieniczne dotyczące opakowań.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Świat opakowań w Düsseldorfie...

Po ośmioletniej przerwie w organizacji drupy, już za kilka dni w Düsseldorfie odbędą się długo wyczekiwane targi. Ostatnie targi poligraficzne i papiernicze drupa (Messe für Druck und Papier) w 2016 roku bardzo intensywnie rozwinęły się w kierunku opakowań. W efekcie wszystkie opakowania trzeba wydrukować. Tendencja ta w tym roku jest kontynuowana, ponieważ branża poligraficzna i opakowaniowa uległa ogromnym zmianom. „Zwykły” druk...

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty