Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Działania Lecty na rzecz środowiska. Raport Zrównoważonego Rozwoju

© Photogenica

Firma Lecta opublikowała swój pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Zawiera on zarówno sprawozdanie z poczynionych dotąd postępów, jak i ambitne cele strategii ESG na 2030 rok.

 

W 2022 roku Lecta sformalizowała kompletną strategię ESG jako kluczowy filar swojej długofalowej działalności korporacyjnej, a w pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2022 określiła najważniejsze aspekty i ambitne cele poprawy do roku 2030. Zdefiniowano kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), aby mierzyć ciągłe postępy w realizacji tego zobowiązania.

 

Zebrać, co zasiane

Mając na względzie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Lecta potwierdza swoje wsparcie dla 11 z nich, które określone są jako najbardziej istotne i dotyczące grupy. Kierując się ochroną środowiska jako podstawową zasadą, Lecta koncentruje swoje wysiłki na tym obszarze i wprowadza praktyki i inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody, zagwarantowanie i zwiększenie zakupu certyfikowanego drewna i masy celulozowej oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej. Raport zawiera również informacje na temat obliczania śladu węglowego firmy i jej produktów oraz ambitnego celu redukcji emisji CO2 zgodnie z planem dekarbonizacji firmy. Oparto go na metodologii SBTi (Science Based Targets Initiative), która jest światowym standardem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Mottem Raportu Zrównoważonego Rozwoju Lecty jest ,,We reap what we sow” (ang. zbieramy to, co zasiejemy).

 

Opakowania w raporcie Lecty

W swoim raporcie Lecta poświęciła specjalne miejsce opakowaniom. Zaznaczyła, że z powodu swojej wrażliwości na wilgoć, światło i temperaturę, kartony służące do pakowania w firmie były dotąd pokrywane kurczliwymi foliami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Od 2022 roku, aby zagwarantować bezpieczne przechowywanie swoich produktów samoprzylepnych, grupa zaczęła wykorzystywać swój innowacyjny papier do pakowania nie zawierający polietylenów. W pełni nadaje się on do recyklingu i poprzez to minimalizuje wpływ środowiskowy oraz redukuje koszty związane z koniecznością utylizacji odpadów. Lecta planuje kontynuować trwające projekty aby dalej zmniejszyć wykorzystanie folii z tworzyw sztucznych oraz modyfikować pakowanie w procesie produkcji umożliwiając wykorzystanie większej ilości elementów pochodzących z recyklingu.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Fakty i Liczby…

Na początku maja tego roku, po sześciu latach bezkrólewia, ponownie odbędą się targi interpack. W tym czasie Świat nie tylko zmienił się, ale jest już inny. Oprócz koronawirusa, konfliktów, wojen i środowiska, jeden temat jest bardzo aktualny: rosnąca populacja na tej planecie. Indie wyprzedziły już Chiny z ilością 1,4 miliarda obywateli. Oznacza to, że coraz więcej osób potrzebuje żywności, najlepiej w dobrych opakowaniach. Produkcja żywności stanowi tak samo gorący temat dyskusji jak i temat środowiska czy ruchu samochodowego.

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty