Utrudniony recykling kubków

Wielu producentów jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych uważa, że europejskie rozporządzenie rozporządzenia w sprawie obowiązkowego znakowania produktów jest niezgodne z zasadami gospodarki o zrównoważonym rozwoju i przyniesie dodatkowe koszty.

© Photogenica

Po opublikowaniu przez Komisję Europejską rozporządzenia w sprawie obowiązkowego znakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wielu producentów wyraziło swoje niezadowolenie. Uważają oni, że jest ono niezgodne z zasadami gospodarki o zrównoważonym rozwoju i przyniesie zarówno producentom, jak i konsumentom dodatkowe koszty, co potwierdza raport organizacji Academic Society for Health Advice powołanej przez firmę Paccor. Rozporządzenie dotyczy m.in. tamponów oraz aplikatorów do tamponów czy kubków na napoje. Zgodnie z dokumentem, kubki na napoje wykonane częściowo lub w całości z tworzywa sztucznego powinny zostać oznakowane napisem „Plastic in product” bądź „Manufactured from plastic”. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 3 lipca 2021 roku.

 

Źródło: Academic Society for Health Advice

 

W 2019 roku Unia Europejska przyjęła przełomowe przepisy dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, według których wszystkie kraje członkowskie obowiązywać będzie zakaz stosowania niektórych produktów jednorazowego użytku oraz dążenie do ograniczenia konsumpcji i jak najlepszego ponownego wykorzystania. Głównym celem tego działania jest powstrzymanie szkodliwego wpływu na środowisko, w szczególności zanieczyszczenia oceanów, które zagraża życiu zwierząt morskich. Zarówno niemiecka izba Bundestag, jak i Bundesrat, zatwierdziły to rozporządzenie, które ma wejść w życie w Niemczech w lipcu tego roku. Wtedy właśnie rozpocznie się zakaz stosowania dziesięciu najpopularniejszych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, dla których dostępne są już niedrogie alternatywy wykonane z materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska - produkty te stanowią 70 procent odpadów morskich w Europie.

 

Rygory w znakowaniu

W przyszłości powinno nastąpić zmniejszenie konsumpcji i lepszy recykling produktów, dla których nie są jeszcze dostępne odpowiednie alternatywy. W rozporządzeniu dotyczącym oznakowania niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych rząd Niemiec określił, w jaki sposób należy to osiągnąć. Między innymi zobowiązuje producentów całej UE do stosowania jednolitego oznakowania jednorazowych kubków do napojów. W zależności od tego, czy kubki są wykonane częściowo czy całkowicie z tworzywa sztucznego, muszą być opatrzone wcześniej wspomnianymi sformułowaniami, czarnymi literami na białym tle. Oznakowanie musi być wygrawerowane lub wydrukowane oraz musi zawierać dwa piktogramy, które wyjaśnią użytkownikowi produktu, jak odpowiednio zutylizować produkt. 

 

Wzrost recyklingu

Wielu producentów ma jednak wątpliwości, czy umieszczenie tego typu informacji na jednorazowych kubkach będzie dobre dla środowiska. Jednym z argumentów jest fakt, że wymagane oznakowanie uniemożliwi stosowanie sprawdzonych form recyklingu. Obecnie 53 procent odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w Niemczech poddawanych jest recyklingowi energetycznemu (spalaniu), a 45 procent podlega recyklingowi materiałowemu, czyli np. mieleniu na granulat, w przypadku którego powstały recyklat jest następnie przetwarzany na różne nowe produkty z tworzyw sztucznych. Niedawno przeprowadzone badanie pokazuje jednak, że wykorzystanie recyklatu jako surowca do nowych produktów wzrasta. W 2019 roku jego całkowita ilość wyniosła ponad 1,9 mln ton, czyli o 10,2 procent więcej niż w roku 2017.

Nie zmienia to jednak faktu, że nowe wymagania dotyczące znakowania utrudnią recykling przezroczystych kubków na napoje. Jak podkreślają producenci, farba drukarska powoduje zmętnienie recyklatu i uniemożliwia przetworzenie go na nowe, przezroczyste kubki.

Wymagane oznakowanie stwarza również inny istotny problem w kwestii przechowywania żywności: nadruk stwarza zagrożenie migracji szkodliwych substancji z farby drukarskiej, co jest szczególnie niepożądane w przypadku kubków do napojów.

 

Wysokie koszty dla producentów

Nie podano dokładnych danych dotyczących rocznej liczby kubków jednorazowych z tworzyw sztucznych produkowanych w Niemczech. Na podstawie raportu Plastics Europe i badania na temat wytwarzania odpadów zleconego przez NABU, Federalny Urząd Statystyczny Niemiec szacuje, że rocznie produkuje się ich około 620 milionów. Jedna piąta z nich zawiera już informacje, które można łatwo dodać podczas procesu znakowania. Dla pozostałych, czyli produkcji prawie 500 milionów kubków, trzeba będzie wprowadzić proces drukowania, co stanowi zmianę dla 44 firm produkujących kubki w Niemczech. Federalny Urząd Statystyczny szacuje jednorazowe koszty zakupu i programowania maszyn drukujących na około 470 000 euro dla wszystkich 44 producentów w Niemczech. Ta kalkulacja kosztów zakłada jednorazową inwestycję w nową maszynę drukującą o wartości 10 000 euro dla każdego producenta. Jednak przedstawiciele tej branży uważają, że ocena, która opiera się na informacjach od stowarzyszeń ekologicznych, a nie od ekspertów ekonomicznych, jest nierealna, dlatego też spodziewają się, że wydatki będą znacznie wyższe. Koszt instalacji takiej maszyny wyniesie według nich co najmniej 300 000 euro. Ponadto konieczne będzie zrewidowanie projektu kubków o różnych kształtach i dostarczenie im informacji w odpowiednich językach narodowych różnych krajów UE. Stanowi to dużą różnicę w porównaniu do kosztów, na których opiera się rozporządzenie.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Opakowania na „godzinę zero”

Przeprowadzka jest zabawna tylko w wieku 18 lat, kiedy masz torbę podróżną i plecak, ale nie w wieku średnim, kiedy masz 4 kartony z samymi patelniami, 250 par butów i osobną walizkę na kosmetyki.

Kiedy po 25 latach, w głowie tli się wizja przeprowadzki zawartości całego domu, rosną nadzieje na jej bezproblemowy przebieg. Zaplanowanie wszystkiego oraz spakowanie rzeczy na czas, a także pogodzenie jej z życiem codziennym, pracą oraz zaplanowanymi 7 miesięcy temu spotkaniami, to idealny plan. Nie ma nic gorszego niż to, że....

 

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty