Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Kalendarium

19-21.03.2024 · Logimat, Stuttgart

23-25.04.2024 · Warsaw Pack, Nadarzyn

21-24.05.2024 · Plastpol, Kielce

28.05-07.06.2024 · drupa, Düsseldorf

19-20.06.2024 · PCI Days, Warszawa

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Wyniki badań pokazują, że klienci najczęściej wybierają produkty, które na swoich opakowaniach poświadczają o bezpieczeństwie znajdującej się w nich żywności.

Według badania ViewPoint przeprowadzonego przez DNV GL, bezpieczeństwo żywności jest dla konsumentów najważniejsze. O nawyki zakupowe dotyczące żywności i rolę cyfrowych zabezpieczeń umieszczonych na opakowaniach zapytano 4500 respondentów z całego świata.

 

Wyniki badania wskazują, jakie czynniki wpływają na indywidualnego konsumenta. I tak oto bezpieczeństwo żywności (na które wskazało 55 procent respondentów) oraz jej wpływ na zdrowie (53 procent) uznane zostały za dużo ważniejsze od szerszych uwarunkowań zewnętrznych, takich jak środowisko (38 procent) oraz aspekty społeczne (35 procent).

Podczas podejmowania decyzji zakupowych, tematy środowiska czy aspektów społecznych wzbudzają dużo mniejsze zainteresowanie konsumentów. Wyjątkiem są kwestie związane z odpadami i recyklingiem. Mimo pewnych różnic geograficznych, będących często wynikiem lokalnych przepisów, kontekstu, czy niedawnych skandali, wydaje się, że takie problemy, jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, prawa człowieka, czy dobrostan zwierząt, mają mniejsze znaczenie (odpowiednio 10, 13 i 16 procent).

„Bezpieczeństwo żywności wciąż jest dla konsumentów najważniejsze. Jednak wyniki badań wskazują, że mimo znacznych nakładów, jakie producenci i sprzedawcy detaliczni żywności i napojów poczynili na rzecz ochrony konsumentów, ci ostatni nie mają pełnego przekonania co do bezpieczeństwa wszystkich produktów” - mówi Joy Franks-Laing, Global Food & Beverage Manager w DNV GL-Business Assurance.

 

Zaufanie z kodem QR

Badanie ujawniło wyraźną różnicę w zaufaniu konsumentów do kupowanej żywności: niemarkowa (czyli nieoznaczona logo producenta) żywność pakowana cieszy się mniejszym zaufaniem niż artykuły markowe (odpowiednio 69 i 85 procent). Pojawiły się jednak oznaki, że rozwiązania cyfrowe, takie jak kody QR, pozwalające prześledzić jednostkową historię produktu, mogą sprzyjać budowaniu zaufania. Z kodów QR na opakowaniach korzysta jedynie 19 procent konsumentów, jednak odsetek ten wzrósłby do 65 procent,  gdyby uznano, że narzędzie to zapewnia wgląd w informacje o pochodzeniu produktu i umożliwia weryfikację spełnienia standardów bezpieczeństwa żywności.

 

Komunikacja bezpieczeństwa

Konsumenci są skłonni płacić więcej za produkty, którym ufają. 69 procent konsumentów jest skłonna zapłacić więcej za produkt ze zweryfikowanymi informacjami albo, gdy produkt lub producent są certyfikowani na zgodność z normą bezpieczeństwa żywności. Certyfikacja bezpieczeństwa żywności na poziomie producenta jest dość powszechna. Z badania wynika, że poprawa komunikacji z konsumentami w zakresie bezpieczeństwa żywności i innych cech produktów przynosi branży spożywczej ogromne korzyści.

„Rozwiązania oparte na technologii blockchain, takie jak wprowadzone przez DNV GL My Story, pomagają firmom śledzić i udostępniać prawdziwą historię oferowanego produktu. Umieszczony na etykiecie kod QR umożliwia bezpośredni dostęp do informacji o wyrobie. Konsument ma możliwość zapoznania się na przykład z dowodami poświadczającymi bezpieczeństwo, pochodzenie i autentyczność żywości, dzięki czemu jej historia przestaje być owiana tajemnicą, a konsument od początku ma  zaufanie do produktu” - dodaje Joy Franks-Laing.

 

Badanie przeprowadzono w marcu 2020 roku, przy użyciu metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Objęto nim konsumentów z 15 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Azji.

Szczegółowe omówienie raportu i wyniki badania dostępne są na stronie www.dnvgl.pl/assurance.

 

Rozwiązania takie jak My Story od DNV GL dają konsumentom dostęp do informacji o produkcie, co zwiększa ich zaufanie do danej marki.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Świat opakowań w Düsseldorfie...

Po ośmioletniej przerwie w organizacji drupy, już za kilka dni w Düsseldorfie odbędą się długo wyczekiwane targi. Ostatnie targi poligraficzne i papiernicze drupa (Messe für Druck und Papier) w 2016 roku bardzo intensywnie rozwinęły się w kierunku opakowań. W efekcie wszystkie opakowania trzeba wydrukować. Tendencja ta w tym roku jest kontynuowana, ponieważ branża poligraficzna i opakowaniowa uległa ogromnym zmianom. „Zwykły” druk...

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty