Kalendarium

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

31.05.2022 · Packaging [R]evolution, Warszawa

31.05-01.06.2022 · Packaging Innovations, Warszawa

22-23.06.2022 · PCI Days, Warszawa

27-29.09.2022 · FachPack, Nürnberg

Ambitne cele dla środowiska

Podczas wydarzenia Investor Update firma BASF przedstawiła przegląd działań, które firma wdraża w poszczególnych zakładach, aby osiągnąć swoje korporacyjne cele klimatyczne.

© BASF

Firma BASF potwierdziła swoje ambitne cele w zakresie ochrony klimatu. Producent zamierza do 2030 roku zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 25 procent w porównaniu z rokiem 2018 oraz podtrzymuje swój cel zakładający osiągnięcie zerowej emisji netto w skali globalnej do 2050 roku. Podążając w kierunku zmniejszenia globalnej emisji do 16,4 mln ton metrycznych do 2030 roku, BASF publikuje także roczną prognozę emisji dwutlenku węgla dla grupy. „W Europie toczy się brutalna wojna, która ma daleko idące konsekwencje zarówno dla ludzi, jak i dla gospodarki. Niemniej jednak nie możemy zapominać o największym globalnym wyzwaniu naszych czasów - zmianach klimatycznych. W całej organizacji BASF intensywnie pracujemy nad realizacją wielu projektów, których celem jest dalsze istotne ograniczanie emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie naszych ambitnych celów klimatycznych” - podkreślił dr Martin Brudermüller, dyrektor generalny BASF SE. W 2021 r. firma BASF zmniejszyła emisję CO2 o około 3 procent w porównaniu z rokiem 2020 pomimo znacznie większego wolumenu produkcji. Wynikało to głównie ze zwiększonego wykorzystania energii odnawialnej. Przejście na energię odnawialną będzie główną siłą napędową redukcji emisji do 2025 roku. W 2021 roku udział odnawialnych źródeł energii w globalnym zapotrzebowaniu grupy na energię wyniósł 16 procent. Firma przewiduje, że do 2030 roku 100% jej globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną z 2021 roku będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Według prognoz producenta w okresie od 2021 do 2025 roku na rozwój technologii niskoemisyjnych oraz ich zastosowanie na szeroką skalę w instalacjach pilotażowych potrzebne będą nakłady inwestycyjne poniżej 1 mld euro. Kwota ta jest uwzględniona w budżecie nakładów inwestycyjnych BASF. W 5-letnim okresie od 2026 do 2030 roku nakłady inwestycyjne firmy wzrosną do ok. 2-3 mld euro. W tym czasie producent planuje wprowadzić na szeroką skalę pierwsze nowe technologie zarządzania emisją dwutlenku węgla i przyspieszyć przejście na energię odnawialną. Następnym krokiem będzie przeznaczenie znacznie wyższych nakładów na budowę zakładów produkcyjnych, wykorzystujących nowe technologie, oraz na dalsze zwiększanie zakresu wykorzystania energii odnawialnej po 2030 roku.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Wartość produktu a opakowanie

 

Często idzie w parze, iż wartość produktu wyraża się w jego opakowaniu. Ale czasami opakowanie staje się również przesadnym twierdzeniem o wartości, którego produkt nie może faktycznie spełnić. Oznacza to, że szczególnie drogie produkty próbują powiedzieć coś o swojej wartości poprzez swoje opakowanie a także cenę. Ponadto w naszym świecie jest wiele rzeczy, których nie dostrzegamy. Dlatego produkty posługują się różnymi znakami, po których możemy rozpoznać, że mamy do czynienia z rzeczami wartościowymi.

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty