Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Przemysł 4.0 a epidemia

W przeciągu kilku dni epidemia koronawirusa zdołała przewrócić życie na całym świecie do góry nogami. Rosnący kryzys dotyka już niemalże wszystkie branże w przemyśle, doprowadzając firmy do ostateczności i podjęcia wszelkich awaryjnych działań, chcąc przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom.

 

W obecnej sytuacji, rozpoczęty za sprawą cyfryzacji przemysł 4.0 można rozpatrywać w pewnym sensie jako koło ratunkowe, pozwalające na bezpieczną pracę zdalną. Szczególne znaczenie tej technologii widoczne jest w przemyśle opakowań. To przede wszystkim nowe technologie, takie jak wbudowane sensory, state-of-art, czy możliwość zdalnej łączności pozwalają producentom na kontynuowanie walki z wirusem i związanymi z nim ograniczeniami.

 

Skutki epidemii

Producenci przemysłu poligraficznego i papierniczego przeprowadzają już teraz szereg badań, monitorujących wpływ epidemii na działalność firm we włoskiej branży. Według statystyk przeprowadzonych przez włoskie stowarzyszenie producentów maszyn poliraficznych Acimga we współpracy z organizacją pracodawców i przemysłowców Confidustria, dwie na trzy firmy produkcji maszyn nie odnotowały zwiększonej liczby nieobecności pracowników, spowodowanych chorobami, strajkami czy problemami w dotarciu na miejsce pracy, a dziewięć na dziesięć nie skorzystało z bezpłatnego urlopu. W przypadku postępującego kryzysu liczby te mogą jednak wzrosnąć – w tym wypadku połowa firm zamierza korzystać z sieci bezpieczeństwa socjalnego.

Większą zmianę można zaobserwować natomiast przy wynikach produkcji. Mniej więcej jedna na trzy firmy odczuwa zmiejszoną produkcję od 50 do nawet 75 procent; jedna na cztery spowolnienie w zakresie od 25 do 50 procent; przy czym produkcja niektórych firm nie uległa w ogóle zmianie lub jedynie w małym stopniu (od 0 do 25 procent). Różnica pomiędzy ilością personelu a produkcją jest skutkiem epidemii oraz związanej z nią redukcji w liczbie zamówień, przede wszystkim u klientów poza granicami kraju, z których wiele zrezygnowało z dotychczasowych usług, a także niemożnością pozyskania nowych klientów. W tym wypadku, połowa firm doświadcza spadku dochodów o 20 procent,  jedna na cztery firmy nie odczuwa zmian w bilansie dochodów, natomiast 19 procent producentów doświadcza poważnych strat w postaci utraty 50 procent dochodów. Przedstawiona sytuacja ma ulec zmianie z końcem kwartału – jeśli kryzys będzie postępował, firmy stracą od 20 do 50 procent swoich dochodów.

 

Wizja przyszłości

W całym czarnym scenariuszu koronawirusa, to właśnie przemysł 4.0 i związane z nim technologie maja być nadzieją dla dalszego funkcjonowania firm w tym trudnym dla gospodarki okresie. W związku z zamkniętymi granicami oraz zakazami przemieszczania się czy podróżowania, praca techników i agentów sprzedażowych możliwa jest dzięki urządzeniom cyfrowym i zdalnej pracy. Wiele włoskich producentów maszyn wyposażyło swoje urządzenia w zdalne czujniki i monitorowanie, niektórzy zainwestowali również w program konserwacji prewencyjnej by uniknąć blokady produkcji i zapobiegać awariom. Zapewnia to dalszą pracę maszyn w przypadku komplikacji, która w trwającym kryzysie jest niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności i leków. Organizacje wzywają odpowiednich ministrów do przeprowadzenia badań medycznych na ich pracownikach technicznych, by po ustabilizowaniu sytuacji w kraju mogli wznowić pracę maszyn za granicą przy zapewnieniu fachowego doradztwa. Tym sposobem włoskie stowarzyszenie chce zapewnić impuls w opakowaniowym łańcuchu dostaw, by ten nie zatrzymał się wraz z ograniczeniami epidemii.

 

 

   

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Fakty i Liczby…

Na początku maja tego roku, po sześciu latach bezkrólewia, ponownie odbędą się targi interpack. W tym czasie Świat nie tylko zmienił się, ale jest już inny. Oprócz koronawirusa, konfliktów, wojen i środowiska, jeden temat jest bardzo aktualny: rosnąca populacja na tej planecie. Indie wyprzedziły już Chiny z ilością 1,4 miliarda obywateli. Oznacza to, że coraz więcej osób potrzebuje żywności, najlepiej w dobrych opakowaniach. Produkcja żywności stanowi tak samo gorący temat dyskusji jak i temat środowiska czy ruchu samochodowego.

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty