Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Z korzyścią dla klimatu

Raport można znaleźć na stronie Fińskiego Instytutu Ochrony Środowiska.

© UPM

Fiński Instytut Ochrony Środowiska (SYKE) oraz niemiecki Instytut Badań Energii i Ochrony Środowiska (IFEU) w Heidelbergu opublikowały raport naukowy „Fossil carbon emission substitution and carbon storage effects of wood-based products”. Raport koncentruje się na roli produktów pochodzenia leśnego w kontekście pochłaniania i magazynowania węgla z atmosfery i unikania emisji dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych dzięki zastosowaniu surowców drewnopochodnych oraz eliminacji z produkcji surowców nieodnawialnych. Raport jest częścią serii badań naukowych prowadzonych przez Fiński Instytut Ochrony Środowiska, a jego inicjatorem i fundatorem jest firma UPM. „Do chwili obecnej nie istniała żadna naukowa metodologia pozwalająca w spójny sposób obliczyć wpływ oddziaływania przemysłu leśnego na klimat. Zaprezentowany raport przyczynia się do rozwoju takiej metodologii” - mówi Sami Lundgren, wiceprezes UPM Responsibility. „Raport wyraźnie pokazuje, że lasy i produkty drewnopochodne odgrywają ważną rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych. Oceniając ich wpływ na klimat, należy wziąć pod uwagę różne aspekty, w tym sekwestrację dwutlenku węgla przez lasy, magazynowanie węgla w produktach drewnopochodnych, kaskadowe wykorzystanie surowca drzewnego (np. poprzez recykling) oraz unikanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw kopalnych poprzez zastępowanie materiałów i energii opartych na paliwach kopalnych” - dodaje. „Ocena wpływu produktów drewnopochodnych na klimat jest prawdziwym wyzwaniem. Istnieje wiele sposobów wykorzystania drewna, wiele związanych z tym wymogów, jak i wiele niewiadomych. Raport ten pozwala zrozumieć i sprostać tym wyzwaniom w praktyce” - mówi Sampo Soimakallio, kierownik działu w Fińskim Instytucie Ochrony Środowiska. „Ślad węglowy nabiera coraz większego znaczenia w kontekście etykietowania produktów. Jednak metodologia jego obliczania nie zawsze jest jasno określona, pomimo istnienia wielu międzynarodowych standardów. Wiarygodność danych dotyczących śladu węglowego może być zatem kwestionowana. Niniejszy raport kładzie duży nacisk na transparentność stosowanej metodologii” - stwierdza Horst Fehrenbach, dyrektor departamentu IFEU. Raport zawiera kilka praktycznych wskazówek dotyczących oceny wpływu na klimat zarówno na poziomie produktu, jak i przedsiębiorstwa. Ponadto, rzuca światło na obecne ograniczenia i założenia takich ocen. Celem firmy UPM jest wykorzystanie raportu do dalszego rozwoju metodologii umożliwiającej prognozowanie wpływu produktów pochodzenia leśnego na klimat i systematycznego uwzględniania poszczególnych aspektów takiej oceny.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Fakty i Liczby…

Na początku maja tego roku, po sześciu latach bezkrólewia, ponownie odbędą się targi interpack. W tym czasie Świat nie tylko zmienił się, ale jest już inny. Oprócz koronawirusa, konfliktów, wojen i środowiska, jeden temat jest bardzo aktualny: rosnąca populacja na tej planecie. Indie wyprzedziły już Chiny z ilością 1,4 miliarda obywateli. Oznacza to, że coraz więcej osób potrzebuje żywności, najlepiej w dobrych opakowaniach. Produkcja żywności stanowi tak samo gorący temat dyskusji jak i temat środowiska czy ruchu samochodowego.

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty