Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Kalendarium

19-20.06.2024 · PCI Days, Warszawa

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

09-10.10.2024 · Packaging Innovations, Kraków

04-07.11.2024 · All4Pack, Paryż

13-15.11.2024 · TAROPAK, Poznań

Innowacje na pierwszym miejscu

Wśród przedsiębiorców częstym impulsem do rozpoczęcia poszukiwania programów unijnych jest chęć rozbudowy firmy, ponieważ przeszkadza im brak wystarczającej powierzchni. Tymczasem ten kierunek jest błędny. Unia Europejska stawia na rozwój i innowacje, a nie roboty budowlane. Inwestowanie w badania to kierunek, który należy obrać w drodze po innowacje.

 

Anna Szymczak

Specjalista ds. Funduszy unijnych

MS-CONSULTING

 

©Fotolia

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą.

Wielu przedsiębiorców marzy o dotacji na wybudowanie firmy. Tymczasem ci, którzy otrzymali wsparcie na ten cel, nie zawsze czują się jak zwycięzcy. Budowa zazwyczaj bywa trudnym tematem sama w sobie, a dodatkowe zobowiązania wynikające z umowy dotacyjnej nie ułatwiają sytuacji.  Przede wszystkim należy podkreślić, że nie ma specjalnych dotacji na roboty budowlane związane z budową hali czy siedziby. Wszystkie programy wsparcia przedsiębiorców muszą dotyczyć podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności na rynku, dlatego koszty robót budowlanych mogą być dotowane tylko jeśli są niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Ten wymóg oznacza dosłownie powierzchnię niezbędną do zainstalowana i obsługi maszyn. Każda dodatkowa powierzchnia powinna być finansowana tylko ze środków własnych. Budowa nie może stanowić celu projektu, a tym samym, w przeważającej większości przypadków, stanowić największej pozycji budżetowej. Programów tych jest niewiele, ale i tak zazwyczaj związane są z wdrażaniem wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych), gdzie budowa jest tylko dodatkiem. 

 

Co zamiast budowy?

Wszystkie programy skoncentrowane są na podnoszeniu konkurencyjności poprzez działania innowacyjne. Nowatorstwo dotyczyć może procesów oraz produktów i wyrobów – zarówno wprowadzania, jak i znaczących modyfikacji. We wcześniejszych perspektywach budżetowych wiele środków zostało wydanych na sprowadzanie do kraju gotowych technologii. W perspektywie lat 2014-2020 nacisk jest położony na opracowywanie własnych unikatowych rozwiązań, a nie tylko ich implementacja.

Z punktu widzenia firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), które stanowią przeważającą większość w branży opakowaniowej, ciekawym programem, jako zachętą do rozwoju działalności innowacyjnej, jest program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – BON NA INNOWACJE, który prowadzony jest w 2018 roku w dwóch wariantach: BON NA INNOWACJE – ETAP 1 ( usługowy) oraz BON NA INNOWACJE – ETAP 2 (inwestycyjny). Koncepcja programu polega na tym, by przedsiębiorca mógł pozyskać badania, a następnie je wdrożyć.

 

Pierwszy etap

Istotą BONU NA INNOWACJE – ETAP 1 jest zachęcenie przedsiębiorców do nawiązywania współpracy poprzez zlecanie prac jednostkom naukowym w zakresie nowych i udoskonalonych technologii, procesów czy produktów lub wzornictwa przemysłowego. Kooperacja z jednostką prowadzona jest na zasadzie podwykonawstwa, tzn. zlecana jest im całość prac. Składając wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca wskazuje, kogo wybrał jako wykonawcę usługi wraz z uzasadnieniem oraz uwzględnia etapy tych prac oraz koszty. Program realizowany jest na zasadach pomoce de minimis. Nabór prowadzony jest do 22 listopada z podziałem na rundy. Po zakończeniu każdej rundy rozpoczyna się ocena złożonych wniosków, która trwa ok. 3 miesiące.

W ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” do podziału jest ok. 63 mln zł dla wszystkich województw oprócz mazowieckiego, na które przeznaczone jest 6,8 mln zł.  Minimalna wartość usługi to 60 tys. zł, a maksymalna to 400 tys. zł. Poziom dotacji to aż 85 proc., czyli na zakup usługi można pozyskać nawet  340 tys. zł. Pełna lista rodzajów podmiotów, które mogą być wykonawcą usługi zawarta jest w Regulaminie konkursu.

Jak wskazuje praktyka w ramach Bonu – etap 1, zlecane są projekty trwające po kilka miesięcy, które dotyczą często nowych receptur, materiałów opakowaniowych, uszlachetniania wyrobów, poprawy barierowości, wytrzymałości, nowych dodatków, itp.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach BONU NA INNOWACJE – ETAP 1 mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy I  – do 22 maja
  • dla rundy  II – od 23 maja do 23 lipca
  • dla  rundy  III – od 24 lipca do 24 września
  • dla  rundy  IV – od 25 września do 22 listopada

Termin naboru nie ulegnie skróceniu.

 

 

Wszystkie programy wsparcia przedsiębiorców muszą dotyczyć podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności na rynku.

 

 

 

Drugi etap

Fakt, że prace badawcze prowadzone są w zewnętrznej jednostce to spore ułatwienie dla firm, które skupiając się na swojej działalności nie posiadają zaplecza badawczego. Jest to wygodne rozwiązanie, bo w wielu przypadkach sprowadza się tylko do konieczności uregulowania należności za usługę. Ponadto wysoki poziom dotacji także ponosi atrakcyjność programu. Efektem tej współpracy są wyniki prac B+R, które są przepustką do wielu innych programów inwestycyjnych, jeśli badania zakończyły się sukcesem.

Jeśli przy wprowadzeniu do praktyki gospodarczej, czyli wdrożeniu, wymagane jest poniesienie kolejnych nakładów, to można skorzystać z nowego programu, jakim jest BON NA INNOWACJE – ETAP 2. Wydatkami w projekcie mogą być zakupy maszyn, urządzeń lub wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do wdrożenia wyników prac. 

W tym programie jednak jest zastrzeżenie, że jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków przekroczy 300 proc. kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków może ulec skróceniu. Do podziału jest kwota 70 mln zł, z czego 6,8 mln zł dla województwa mazowieckiego. Maksymalna dotacja to 560 tys. zł. Poziom procentowy uzależniony jest od lokalizacji inwestycji i wielości przedsiębiorstwa, zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej, czyli do 70 proc.

 

Wnioski o dotację z programu BON NA INNOWACJE – ETAP 2 można składać do 4 stycznia 2019 r. Konkurs ten także podzielony jest na rundy:

  • I runda – do 17 czerwca 2018 r.
  • II  runda – od 18 czerwca 2018 r. do 18 sierpnia 2018 r.
  • III runda – od 19 sierpnia 2018 r. do 19 października 2018 r.
  • IV runda –od 20 października 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.

 

Inne możliwości

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR. Jeśli wartość inwestycji związanej z wdrożeniem będzie większa niż wskazane w powyższym programie 800 tys. zł kosztów kwalifikowanych to przedsiębiorca może skorzystać z innych programów. Są to programy regionalne lub krajowe jak np. Kredyt na innowacje technologiczne lub Badania na rynek.

W 2018 roku istnieje jeszcze kilka możliwości sfinansowania nakładów inwestycyjnych, ale jest ich coraz to mniej, gdyż programy te cieszą się ogromnym powodzeniem. Istnieje jeszcze szansa, że gdy pojawią się oszczędności, zostaną one przekazane na rzecz programów dla przedsiębiorców. W takich dodatkowych konkursach zazwyczaj dostępne budżety są niższe i wystarczają tylko dla najlepszych projektów. Potrzeby firm opakowaniowych są zawsze znaczące, bowiem jest to branża innowacyjna, gdzie szybki postęp technologiczny jest wymogiem rynku. Programy dostępne aktualnie w PARP wychodzą naprzeciw właśnie takim oczekiwaniom, stąd warto przyjrzeć się bliżej zarówno dotacjom na badania, jak i na wdrożenia. Ponadto, trudno aktualnie określić jakie będą losy dotacji inwestycyjnych w nowej perspektywie budżetowej po 2020 roku, więc wszelkie możliwości uzyskania wsparcia są tym bardziej cenne i pożądane, bowiem może to być ostania szansa na ich zdobycie...

 

« poprzedni « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Świat opakowań w Düsseldorfie...

Po ośmioletniej przerwie w organizacji drupy, już za kilka dni w Düsseldorfie odbędą się długo wyczekiwane targi. Ostatnie targi poligraficzne i papiernicze drupa (Messe für Druck und Papier) w 2016 roku bardzo intensywnie rozwinęły się w kierunku opakowań. W efekcie wszystkie opakowania trzeba wydrukować. Tendencja ta w tym roku jest kontynuowana, ponieważ branża poligraficzna i opakowaniowa uległa ogromnym zmianom. „Zwykły” druk...

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty