Kalendarium

15-17.03.2022 · InPrint, Monachium

15-17.03.2022 · ICE Europe, CCE International, Monachium

26-29.04.2022 · LABELEXPO, Bruksela

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

24-27.05.2022 · Plastpol, Kielce

Razem na rzecz polskich rzek

© P. Nawrocki

 

Firma UPM Raflatac, wiodący dostawca samoprzylepnych materiałów etykietowych oraz WWF Polska, jedna z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podpisały trzyletni kontrakt o kontynuacji współpracy w ramach projektu „Rzeki dla życia”. Projekt, który UPM Raflatac wspiera od 2012 roku, działa na rzecz przywrócenia naturalnych ekosystemów rzecznych w Polsce.

 

Polskie rzeki wciąż należą do najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Europie. Niestety w ubiegłych latach nasiliła się ich degradacja. Szacunkowe dane wskazują, że w ciągu ostatnich 6 lat uregulowano lub w inny sposób zdegradowano co najmniej 20 tys. km rzek. Ingerencje w koryta rzeczne oraz wycinanie rosnących u ich brzegów drzew i krzewów, choć często nie mają ekonomicznego uzasadnienia, niszczą zasoby przyrodnicze oraz krajobraz rzek i ich dolin. Takie działania są zdaniem przedstawicieli organizacji WWF Polska głównym powodem złego stanu wielu gatunków ryb – zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych na wszelkie ingerencje, np. łososi.

 

W dobrej wierze

- Wpływ sektora prywatnego na kondycję środowiska naturalnego jest ogromny. Jesteśmy firmą Biofore i w imię tej wizji chcielibyśmy edukować ludzi, pokazywać im dobre praktyki i podążać w kierunku przywracania równowagi ekosystemów” – komentuje Jani Konkarikoski, dyrektor generalny UPM Raflatac. - Projekt Rzeki dla życia wspieramy już od 2012 roku. Zdecydowaliśmy się na jego kontynuację, ponieważ zrównoważony rozwój i środowisko zawsze były i będą istotne dla UPM Raflatac – dodaje. Działania podejmowane w ramach projektu skupiają się na monitorowaniu prac prowadzonych na rzekach, konsultacji dokumentów określających zasady gospodarowania polskimi wodami (m.in. Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Rzecznych, Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz Planów Utrzymania Wód), a także propagowaniu nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej polegających na odtwarzaniu naturalnych terenów zalewowych, udrażnianiu rzek celem odtworzenia koryt tarłowych i ocenie stanu zachowania koryt rzecznych. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu „Rzeki dla życia” odbywają się we współpracy z ekspertami, lokalnymi działaczami i instytucjami państwowymi. Skuteczność można bowiem osiągnąć tylko w przypadku akceptacji i zaangażowania innych ludzi. To oni na co dzień widzą jak zmieniają się środowisko w ich okolicy. - Rzeki i piękno krajobrazu dolin rzecznych są bardzo ważnym elementem polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Cieszymy się, że firma UPM Raflatac pokazuje odpowiedzialność i konsekwencję we wspieraniu działań skierowanych na ochronę polskich rzek. To wsparcie pozwala nam rozszerzyć działania zmierzające do jeszcze lepszego monitorowania prac wykonywanych na rzekach i angażowania społeczeństwa w ochronę rzek – podkreśla Piotr Nieznański, dyrektor działu ochrony przyrody w WWF Polska.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Moc Prawdziwej Przyjaźni

Przyjaźń to coś czego nie nauczą Cię w szkole, a jeśli sam nie nauczyłeś się czym jest przyjaźń, to niczego się nie nauczyłeś.

 

Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi bezinteresownie. Przyjaciel to osoba, z którą możemy być szczerzy. Przy nim możemy też myśleć głośno. Jeden lojalny przyjaciel jest warto dziesięciu tysięcy krewnych. Suzanne Degges-White, przewodnicząca Wydziału Doradztwa....

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty