Kalendarium

31.05-02.06.2022 · Logimat, Stuttgart

31.05.2022 · Packaging [R]evolution, Warszawa

31.05-01.06.2022 · Packaging Innovations, Warszawa

22-23.06.2022 · PCI Days, Warszawa

27-29.09.2022 · FachPack, Nürnberg

Norymberski gigant

W dniach 25-27 września 2018 roku odbędzie się FachPack - w tym roku targi będą większe niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy europejskie targi opakowań, procesów i technologii zajmą dwanaście hal norymberskiego obiektu targowego. Norymberga oczekuje ok. 1,5 tys. wystawców i ponad 40 tys. odwiedzających, uczestniczących we wrześniowej imprezie. By nie pogubić się w tak dużej liczbie wystawców, zupełnie przeorganizowano plan hal i podzielono je tematycznie.

 

We wszystkich dwunastu halach targowych FachPack zaprezentuje kompletny łańcuch produkcji i przetwarzania opakowań.

We wszystkich dwunastu halach targowych FachPack zaprezentuje kompletny łańcuch produkcji i przetwarzania opakowań. W południowych halach (1, 2, 3, 3A, 4, 4A) zostaną zaprezentowane maszyny opakowaniowe, technologia etykietowania i znakowania, a także intralogistyka i logistyka opakowań, natomiast w halach północnych (4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9) – materiały opakowaniowe oraz druk i uszlachetnianie opakowań. „Chcielibyśmy możliwie najbardziej ułatwić odwiedzającym orientację w przestrzeni targowej. Powinni szybko znaleźć wystawców, którzy będą umieli odpowiedzieć na ich potrzeby i znaleźć rozwiązania ich problemów”, wyjaśnia Cornelia Fehlner, kierownik projektu na targach w Norymberdze. „W przeszłości w poszczególnych halach w sposób organiczny tworzyły się ośrodki tematyczne. Podchwyciliśmy tę ideę i opracowaliśmy nowy plan hal” – dodaje.

Nowością jest również to, że każda z dwunastu hal ma określony temat przewodni, do którego nawiązywać będą prezentacje wielu wystawców. „Jeśli na przykład na targach FachPack pojawi się osoba zainteresowana drukiem i uszlachetnianiem opakowań oraz opakowaniami premium, powinna ona najpierw zwiedzić nowo zaprojektowaną halę 8. Odwiedzający z branży technologii medycznej, farmaceutycznej lub kosmetycznej powinni się z kolei kierować do hali 3A, ponieważ właśnie tam zgromadzona będzie największa oferta specjalistyczna dla ich branży”, kontynuuje Fehlner. Tematy takie jak papier, karton czy tektura będą rozłożone na więcej hal (5, 7A, 9), ponieważ dotyczyć będą wielu wystawców.

 

Niezależnie od tego, czy mowa o przemyśle 4.0, koncepcji Smart Factory czy rozszerzeniu Internetu Rzeczy na zastosowania przemysłowe, chodzi o cyfryzację produkcji.


Przemysł 4.0 - cyfrowe opakowania

Niezależnie od tego, czy mowa o przemyśle 4.0, koncepcji Smart Factory czy rozszerzeniu Internetu Rzeczy na zastosowania przemysłowe (IIoT), chodzi o to samo - cyfryzację produkcji. Dla producentów z wszystkich branż temat ten stanowi duże wyzwanie, a zarazem niepowtarzalną szansę.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę analityczną McKinsey, przedsiębiorstwa mogą poprzez wdrożenie technologii IIoT zredukować swoje koszty utrzymania i czas przestoju maszyn nawet o połowę, a także zwiększyć produktywność nawet o 55 proc. W praktyce na przeszkodzie staje często brak interdyscyplinarnego know-how, które pomogłoby w wyborze odpowiednich technologii i zintegrowaniu ich z koncepcją całości. Firmy technologiczne wskazują na różne motywacje zmiany, jak optymalizacja procesów produkcyjnych, konserwacja profilaktyczna, dopasowanie magazynowania i bezpieczeństwo pracy. W minionych latach dostawcy z obszaru budowy maszyn, logistyki i środków produkcyjnych w dużej mierze dostosowali swoją ofertę do tych nowych wyzwań. Producenci maszyn pakujących i technologii znakowania, a także procesów poprzedzających i następnych starają się wyznaczać wspólne standardy interfejsów, jak OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), co pozwala zoptymalizować wymianę danych w łańcuchu produkcji. McKinsey szacuje potencjalne korzyści gospodarcze wynikające z przejścia przez zakłady produkcyjne na IIoT na 3,7 mld dolarów rocznie.

Na FachPacku tematyka ta zostanie zaprezentowana przez wielu spośród 1,5 tys. wystawców. Dostawcy opakowań zademonstrują np. inteligentne opakowania dla intralogistyki i wysyłki wyposażone w technologię RFID, a zatem włączone w produkcyjne środowisko IT. Producenci maszyn pakujących za sprawą cyfryzacji swoich procesów zapewniają elastyczne rozwiązania, które umożliwiają wytwórcom realizację konkretnych projektów już w pojedynczych egzemplarzach. Żeby człowiek mógł w optymalny sposób komunikować się z technologicznym środowiskiem produkcji, firmy opracowują odpowiednie interfejsy HMI, a dzięki inteligentnym okularom lub cyfrowym bliźniakom umożliwiają osiąganie nowych wymiarów w obszarze rozszerzonej rzeczywistości. Niezależnie od tego, jakie hasło obiorą dla swoich stoisk poszczególni wystawcy, cyfryzacja z pewnością odegra na europejskich targach opakowań, procesów i technologii kluczową rolę.

« poprzedni « wróć

Komentarz miesiąca

Wystrajkowani…

UPM i związki zawodowe ostatecznie douzgodniły układy zbiorowe dla poszczególnych przedsiębiorstw, a dokładnie dla pięciu spółek UPM. Strajk w fińskich fabrykach ostatecznie uznano za zakończony, a pracownicy wrócili do pracy. Obejmujący UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac i UPM Biofuels strajk związków zawodowych rozpoczął się 1 stycznia 2022 roku i trwał prawie cztery miesiące. Początkowo strajkowało około 2100 związkowców, ale wyrok sądu nakazał około 200 z nich wykonywanie zadań....

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty