Zapomnij o wszystkim i zanurz się w świecie rozrywki online - Ice Casino

Kalendarium

19-20.06.2024 · PCI Days, Warszawa

03-05.09.2024 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

09-10.10.2024 · Packaging Innovations, Kraków

04-07.11.2024 · All4Pack, Paryż

13-15.11.2024 · TAROPAK, Poznań

Wyniki w roku obrotowym 2023. Stawić czoła wyzwaniom rynku

Thimm zakończył rok obrotowy 2023 wynikiem 560 mln euro. Po skorygowaniu o efekty specjalne wynikające ze sprzedaży działu towarów przemysłowych w 2022 roku spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł 8,5 procent, dzięki czemu Thimm zakończył rok lepiej niż średnia branżowa ze stratą wynoszącą 13,8 procenta, jak podaje VDW.

 

Rok 2024 będzie dla Thimm wyjątkowy, ponieważ firma będzie obchodzić 75-lecie.

© Thimm

Na całym rynku obniżka obrotów wynika między innymi ze spadku ilości i cen produktów. EBITDAR wzrósł w roku obrotowym 2023 o trzy procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik kapitału własnego wynoszący 46,3 procent (rok ubiegły: 49,2 procent) nadal znacząco przekracza średnią przedsiębiorstwa z ostatnich lat. W dniu 31 grudnia 2023 r. Thimm zatrudniał 2448 pracowników, w tym prawie 100 uczniów zawodu.

 

Sytuacja na rynku

Spadek ogólnej dynamiki gospodarczej w 2023 roku wpłynął również na branżę tektury falistej: Wzrost obrotów w poprzednich latach, spowodowany kryzysem związanym z pandemią oraz wysokim zbytem w obszarze e-commerce, nie był kontynuowany. Zamiast tego branżę charakteryzowały wzrosty stóp procentowych, niechęć do zakupów spowodowana inflacją oraz niestabilny rozwój kosztów surowców i energii. Ścisłe powiązanie branży tektury falistej z ogólnym rozwojem gospodarczym sprawiło, że straty nie były zaskakujące. „W ubiegłym roku stanęliśmy przed różnymi wyzwaniami. My również odczuliśmy spadek sprzedaży na rynku. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów spowodowany podwyżką stóp procentowych, a w sektorze energetycznym dynamiczny wzrost cen surowców i kompleksowe inwestycje wpłynęły na wynik naszego przedsiębiorstwa” powiedział prezes Kornelius Thimm.

 

Przyszłościowe inwestycje

Pomimo utrzymującej się niestabilności rynkowej firma rodzinna zainwestowała w 2023 roku łącznie 70 mln euro w rozbudowę swoich zakładów. W ten sposób Thimm również w trudnym roku tworzy podstawę dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonane inwestycje stanowiły ponadto największy dotychczas, roczny wolumen inwestycyjny w historii przedsiębiorstwa. Oprócz rozbudowy i modernizacji niemieckich zakładów głównymi obszarami inwestycji były zakłady w Polsce i Rumunii. „Już w 2023 roku odnotowaliśmy pozytywny rozwój naszych zakładów na rynku wschodnioeuropejskim i oczekujemy dalszego wzrostu również w tym roku. Jednocześnie spodziewamy się utrzymującej się ogólnej dynamiki rynkowej. W związku z tym strategicznie zainwestowaliśmy w rozwój, cyfryzację i wydajność naszego przedsiębiorstwa, aby przygotować się na przyszłość” powiedział Kornelius Thimm. Największą pojedynczą inwestycją w wysokości łącznie 20 mln euro była nowa maszyna do druku cyfrowego w zakładzie w Alzey (Nadrenia-Palatynat). Dzięki konsekwentnemu rozwojowi druku cyfrowego oraz rozbudowie potencjału drukarskiego Thimm stawia wyraźnie na cyfryzację.

 

Pozytywny znak

W tym roku firma zaplanowała opracowanie tych celów, które następnie zostaną ocenione przez inicjatywę. Ponadto obliczony zostanie ponownie korporacyjny ślad węglowy i dokonana aktualizacja wskaźników dla raportu zrównoważonego rozwoju.

© Thimm

W 2023 roku Thimm, podobnie jak cała branża tektury falistej, intensywnie pracował nad projektem nowego europejskiego rozporządzenia w sprawie opakowań PPWR. Pierwotny projekt tego rozporządzenia miałby znaczący wpływ na branżę. „Zajęliśmy w tej sprawie jasne stanowisko i aktywnie prowadziliśmy rozmowy z różnymi instytucjami publicznymi. W marcu tego roku w ramach procedury trójstronnej Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów osiągnięto pozytywne porozumienie dla branży tektury falistej. Porozumienie to pozwala branży w dalszym ciągu wnosić ważny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki swoim zrównoważonym opakowaniom” powiedział Kornelius Thimm. Również w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju firma była aktywna. Poprzez zmianę papieru, gatunku i gramatury zredukowano złożoność procesów dzięki czemu zoptymalizowane zostało portfolio papieru surowego. Dla klientów oznacza to niezmienną lub lepszą wydajność przy mniejszym zużyciu materiałów oraz pozytywne efekty zrównoważonego rozwoju. Aby oprócz produktu również procesy produkcyjne stały się bardziej zrównoważone, Thimm podpisał jesienią 2023 roku List Intencyjny inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), w którym przedsiębiorstwo nie tylko dołączyło do inicjatywy, ale także zobowiązało się do realizacji ambitnych celów klimatycznych.

 

Perspektywy

W bieżącym roku obrotowym 2024 sytuacja ekonomiczna w branży tektury falistej pozostaje nadal napięta. Rosnące ceny papieru surowego do produkcji tektury falistej oraz jego niska dostępność, w szczególności makulatury, stanowią kolejne wyzwania. „Obserwujemy ten rozwój i podejmujemy odpowiednie działania, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów i naszego przedsiębiorstwa” podsumował Kornelius Thimm. Nawet jeśli w pierwszym półroczu spodziewana jest ogólna stagnacja gospodarcza, powoli widoczna jest zmiana trendu gospodarczego. „Na drugą połowę roku patrzymy z ostrożnym optymizmem i spodziewamy się ożywienia sytuacji na rynku oraz ogólnie postępującej stabilizacji ekonomicznej w nadchodzących miesiącach.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Oferujemy najlepsze i najbardziej ekscytujące gry - Ice Casino

Komentarz miesiąca

Świat opakowań w Düsseldorfie...

Po ośmioletniej przerwie w organizacji drupy, już za kilka dni w Düsseldorfie odbędą się długo wyczekiwane targi. Ostatnie targi poligraficzne i papiernicze drupa (Messe für Druck und Papier) w 2016 roku bardzo intensywnie rozwinęły się w kierunku opakowań. W efekcie wszystkie opakowania trzeba wydrukować. Tendencja ta w tym roku jest kontynuowana, ponieważ branża poligraficzna i opakowaniowa uległa ogromnym zmianom. „Zwykły” druk...

Reklama

Stanowisko:
Region:
zobaczy wszystkie oferty